Wij willen de rechtshulp voor een ieder betaalbaar houden.
Het Juridisch Loket verstrekt echter alleen toewijzingen aan advocaten; de eigen bijdrage is dan minimaal € 145,- .

Natuurlijk gaat voor niks alleen de zon op. Plus, als iets niks kost, is het vaak ook niks waard.

Toch willen wij bij Xwiljoenen Juridisch Advies ook graag waar mogelijk die mensen helpen voor wie zelfs dit tarief (tijdelijk) niet behapbaar is.
Daarom hanteren wij voor iedere procedure een starttarief van € 25,- om de eerste kosten van het opstellen van het zaakdossier, aangetekende brieven versturen, etc. te dekken.

 Met dit bedrag kunnen we alvast aan de slag om te zorgen dat een procedure binnen gestelde wettelijke termijnen opgestart is.
Onze bankrekening: NL02 INGB 0007533877

Gaandeweg de procedure wordt vanzelf duidelijk hoeveel uren een procedure zal gaan kosten. Dat alles vraagt uiteraard om goede communicatie en goede afspraken.
Op het ogenblik werken wij met een vrijwillige bijdrage van 1.5% van de vordering als wij de zaak voor u winnen.