Assisteren bij incasso zaken en andere juridische procedures

Xwiljoenen-juridischadvies maakt (beperkt) gebruik van cookies om uw bezoek te ondersteunen

Wat zijn cookies

Accepteer

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt door op de 'Accepteer' knop te klikken, of door deze site te gebruiken. Wanneer u klikt of scrolt op deze site, wordt dit gezien als gebruik.

Login

Gasten on-line

We hebben 140 gasten en geen leden online

Tot 1 april was dhr. Simon Sipma algemeen directeur van het CJIB.
Lange tijd was hij het enige gezicht naar buiten toe in wiens naam 9 miljoen bekeuringen uitgeschreven werden.
Dat gebeurt door een volledig geautomatiseerd systeem, waar geen ambtenaren meer aan te pas komen.
Helaas mogen computers geen bekeuringen (beschikkingen genaamd) uitvaardigen, maar hoort dit te gebeuren
door een daartoe bevoegd ambtenaar.

Nu heeft het CJIB naar eigen zeggen 35 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) in dienst, die samen
die 9 miljoen beschikkingen heten uit te vaardigen. Dat zou bij fulltime dienstverband ongeveer 1,2 beschikking
per BOA per minuut betekenen.
Wie zijn die supermensen???
Geen idee, want zij verstoppen zich achter een code YY0001 t/m YY0035. En het CJIB weigert hun namen
openbaar te maken tot nu toe.
Het CJIB doet ook heel geheimzinnig over wie vanaf 1 april de nieuwe algemeen directeur is.

Feit is dat het CJIB bij wet een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Ze zijn een publiekrechtelijk
bestuursorgaan en daarom WOB-plichtig. Zij opereren o.a onder de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving
Verkeersvoorschriften (Wahv).
Door echter burgers aan te schrijven op hun civielrechtelijke familienaam bewegen zij zich vooral in het civiel recht met hun administratieve afwikkeling via geldelijke sancties zonder tussenkomst van een rechter.