Xwiljoenen Juridisch Advies

Sinds 2016 is de groep Juridisch Advies, als onderdeel van de stichting Xwiljoenen, actief in het assisteren van haar cliënten bij incasso zaken en andere juridische procedures.

Het starten van een civiele procedure bij de rechtbank is een langdurige en kostbare aangelegenheid, omdat in veel gevallen het inschakelen van een advocaat verplicht is. Over de uurlonen van advocaten laten we ons hier niet uit; het feit dat rechtbanken hun aanwezigheid verplicht stellen, werkt misbruik in de hand.

Stichting Xwiljoenen wil dat dit stopt! Haar groep Juridisch Advies zoekt continue naar wegen om tegen betaalbare tarieven gewone burgers te assisteren bij de meest uiteenlopende procedures.

Wacht niet te lang en neem bij onenigheden vroegtijdig contact met ons op. Hoe eerder je contact met ons opneemt hoe meer we vaak voor je kunnen doen.